Našim klientům poskytujeme úplný servis od analýzy, návrhu řešení a prototypu řešení až po integraci se stávajícími systémy. Samozřejmostí je stálá podpora hotových řešení.

Software pro naše klienty chápeme jako prostředek zjednodušující nebo umožňující jejich práci. Je proto pro nás důležitou součástí spolupráce s klientem porozumění vnitřním procesům a získání expertních znalostí z oblastí, které dodávaný software bude řešit.

Z již existující spolupráce s našimi klienty za posledních deset let jsme získali expertní znalosti z oblastí, které jdou nad rámec obecného vývoje software.

  • Hospodářské informace
  • Inkaso pohledávek
  • Účetnictví a účetní výkaznictví
  • Podpora marketingu
  • Správa a řízení Call centra
  • Konstrukce prediktivních modelů
  • Řízení a monitoring průmyslových systémů

Expertní znalosti z oblasti podnikání našeho zákazníka považujeme za klíčové.